Informații Admitere

Documente necesare:

 • cerere tip de admitere în centru;
 • copie după actul de identitate și certificat de naștere;
 • certificatul de căsătorie / deces sau divorț dacă este cazul, în original;
 • adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli infecțioase transmisibile;
 • certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat toate analizele cum ar fi: RBW, radiografia pulmonară, test HIV.

Acte doveditoare privind veniturile:

 • copie după ultimul cupon de pensie;
 • adeverință de venit sau dacă acesta nu realizează venituri, declarație pe propria răspundere care să ateste acest lucru sau dacă beneficiază de venitul minim garantat o adeverință demonstratoare;
 • adeverință privind suprafața de teren agricol;
 • copie act de proprietate al casei.

Pentru reprezentanții legali sau a susținătorilor legali care solicită admiterea:

 • copie după actul de identitate;
 • adeverință de venit;
 • angajament de plată;
 • declarație pe propria răspundere dacă aceștia nu realizează venituri.

Declarație pe propria răspundere că nu are familie susținători sau reprezentanți legali și dacă aceștia există, motivul pentru care nu se pot îngriji de persoana vârstnică.

Descărcări: