Tarife

Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu  lunar de întreținere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Zimnicea nr. 18 / 29.01.2016  pentru anul 2016 care este de 685 lei.

Diferența până la concurenta valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali  ai persoanelor vârstnice îngrijite în Centru, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei.